Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.54.38

Verš

maivāsmān sādhvy asūyethā
bhrātur vairūpya-cintayā
sukha-duḥkha-do na cānyo ’sti
yataḥ sva-kṛta-bhuk pumān

Synonyma

— prosím ne; eva — vskutku; asmān — vůči Nám; sādhvi — ó svatá dámo; asūyethāḥ — chovej nepřátelství; bhrātuḥ — svého bratra; vairūpya — ohlednĕ zohyzdĕní; cintayā — ze starosti; sukha — štĕstí; duḥkha — a neštĕstí; daḥ — dárce; na — ne; ca — a; anyaḥ — nikdo jiný; asti — je; yataḥ — protože; sva — svého vlastního; kṛta — činu; bhuk — ten, který trpí reakcí; pumān — človĕk.

Překlad

Svatá dámo, prosím nezlob se na Nás z úzkosti nad zohyzdĕním svého bratra. Nikdo kromĕ sebe samotného není zodpovĕdný za svoji radost a žal, neboť človĕk zažívá výsledek svých vlastních činů.