Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.54.15

Verš

adhunāpi vayaṁ sarve
vīra-yūthapa-yūthapāḥ
parājitāḥ phalgu-tantrair
yadubhiḥ kṛṣṇa-pālitaiḥ

Synonyma

adhunā — nyní; api — dokonce; vayam — my; sarve — všech; vīra — hrdinů; yūtha-pa — vůdců; yūtha-pāḥ — vůdci; parājitāḥ — poražení; phalgu — skrovný; tantraiḥ — jejichž doprovod; yadubhiḥ — Yaduovci; kṛṣṇa-pālitaiḥ — chránĕni Kṛṣṇou.

Překlad

A nyní jsem byli my všichni, velcí velitelé vojenských velitelů, poraženi Yaduovci a jejich malým doprovodem, kteří jsou chránĕni Kṛṣṇou.