Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.53.31

Verš

tam āgataṁ samājñāya
vaidarbhī hṛṣṭa-mānasā
na paśyantī brāhmaṇāya
priyam anyan nanāma sā

Synonyma

tam — Jeho, Kṛṣṇu; āgatam — který přijel; samājñāya — plnĕ si uvĕdomující; vaidarbhī — Rukmiṇī; hṛṣṭa — potĕšená; mānasā — její mysl; na paśyantī — nevidící; brāhmaṇāyabrāhmaṇovi; priyam — drahé; anyat — nic jiného; nanāma — poklonila se; — ona.

Překlad

Princezna Vaidarbhī byla bez sebe radostí, když se dozvĕdĕla o Kṛṣṇovĕ příjezdu. Jelikož po ruce nenašla nic vhodného, co by brāhmaṇovi darovala, jednoduše se mu poklonila.