Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.52.29

Verš

taṁ bhuktavantaṁ viśrāntam
upagamya satāṁ gatiḥ
pāṇinābhimṛśan pādāv
avyagras tam apṛcchata

Synonyma

tam — on; bhuktavantam — poté, co pojedl; viśrāntam — odpočinul si; upagamya — přicházející; satām — svatých oddaných; gatiḥ — cíl; pāṇinā — rukama; abhimṛśan — masírující; pādau — jeho nohy; avyagraḥ — beze stop neklidu; tam — ho; apṛcchata — dotazoval se.

Překlad

Poté, co brāhmaṇa pojedl a odpočinul si, Śrī Kṛṣṇa, cíl svatých oddaných, přišel a zatímco vlastníma rukama masíroval brāhmaṇovy nohy, trpĕlivĕ se ho takto dotazoval.