Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.52.27

Verš

dvārakāṁ sa samabhyetya
pratīhāraiḥ praveśitaḥ
apaśyad ādyaṁ puruṣam
āsīnaṁ kāñcanāsane

Synonyma

dvārakām — do Dvāraky; saḥ — on (brāhmaṇa); samabhyetya — přicházející; pratīhāraiḥ — vrátnými; praveśitaḥ — uveden dovnitř; apaśyat — vidĕl; ādyam — původní; puruṣam — Nejvyšší Osobu; āsīnam — sedící; kāñcana — zlatém; āsane — na trůnu.

Překlad

Když brāhmaṇa dorazil do Dvāraky, byl vrátnými uveden dovnitř a spatřil původní Osobnost Božství sedící na zlatém trůnu.