Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.52.20

Verš

brahman kṛṣṇa-kathāḥ puṇyā
mādhvīr loka-malāpahāḥ
ko nu tṛpyeta śṛṇvānaḥ
śruta-jño nitya-nūtanāḥ

Synonyma

brahman — ó brāhmaṇo; kṛṣṇa-kathāḥ — námĕty o Kṛṣṇovi; puṇyāḥ — zbožné; mādhvīḥ — sladké; loka — svĕta; mala — nečistotu; apahāḥ — které odstraňují; kaḥ — kdo; nu — vůbec; tṛpyeta — byl by nasycen; śṛṇvānaḥ — naslouchající; śruta — co je vyslechnuto; jñaḥ — kdo dokáže pochopit; nitya — vždy; nūtanāḥ — nové.

Překlad

Který zkušený posluchač, ó brāhmaṇo, by mohl být kdy nasycen naslouchání zbožným, okouzlujícím a vždy čerstvým námĕtům o Pánu Kṛṣṇovi, které odstraňují nečistotu svĕta?