Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.51.7

Verš

hasta-prāptam ivātmānaṁ
harīṇā sa pade pade
nīto darśayatā dūraṁ
yavaneśo ’dri-kandaram

Synonyma

hasta — v rukách; prāptam — natažených; iva — jako kdyby; ātmānam — On sám; hariṇā — Pánem Kṛṣṇou; saḥ — on; pade pade — na každém kroku; nītaḥ — přiveden; darśayatā — Jím, který ukazoval; dūram — daleko; yavana-īśaḥ — král Yavanů; adri — v hoře; kandaram — do jeskynĕ.

Překlad

Pán Hari přivedl krále Yavanů daleko do horské jeskynĕ a vypadal přitom, že je v každém okamžiku témĕř na dosah Kālayavanových rukou.