Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.51.63

Verš

janmany anantare rājan
sarva-bhūta-suhṛttamaḥ
bhūtvā dvija-varas tvaṁ vai
mām upaiṣyasi kevalam

Synonyma

janmani — ve zrození; anantare — ihned následujícím; rājan — ó králi; sarva — všech; bhūta — živých bytostí; suhṛt-tamaḥ — svrchovaným dobrodincem; bhūtvā — stávající se; dvija-varaḥ — vynikajícím brāhmaṇou; tvam — ty; vai — vskutku; mam — ke Mnĕ; upaiṣyasi — dospĕješ; kevalam — výlučnĕ.

Překlad

Ó králi, již ve svém následujícím životĕ se staneš vynikajícím brāhmaṇou, nejvĕtším dobrodincem všech tvorů, a jistĕ dospĕješ ke Mĕ samotnému.

Význam

Śrī Kṛṣṇa uvádí v Bhagavad-gītĕ (5.29): suhṛdaṁ sarva-bhūtānāṁ jñātvā māṁ śāntim ṛcchati – „Osoba dosáhne klidu tím, že Mĕ zná jako přejícího přítele všech živých bytostí.“ Pán Kṛṣṇa a Jeho čistí oddaní spolupracují na osvobozování pokleslých duší z oceánu klamu. To je skutečný význam hnutí pro vĕdomí Kṛṣṇy.

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy k padesáté první kapitole desátého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu nazvané „Osvobození Mucukundy.“