Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.51.54

Verš

manye mamānugraha īśa te kṛto
rājyānubandhāpagamo yadṛcchayā
yaḥ prārthyate sādhubhir eka-caryayā
vanaṁ vivikṣadbhir akhaṇḍa-bhūmi-paiḥ

Synonyma

manye — myslím; mama — mnĕ; anugrahaḥ — milost; īśa — ó Pane; te — Tebou; kṛtaḥ — učinĕná; rājya — ke království; anubandha — připoutanosti; apagamaḥ — odstranĕní; yadṛcchayā — spontánní; yaḥ — které; prārthyate — se modlí o; sādhubhiḥ — svatí; eka-caryayā — v osamĕní; vanam — lesa; vivikṣadbhiḥ — kteří touží odejít do; akhaṇḍa — nekonečných; bhūmi — území; paiḥ — vládci.

Překlad

Můj Pane, myslím, že jsi mi prokázal milost, neboť má připoutanost k mému království spontánnĕ skončila. O tuto svobodu se modlí svatí vládci obrovských říší, kteří touží odejít do lesa, aby žili v osamĕní.