Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.51.52

Verš

karoti karmāṇi tapaḥ-suniṣṭhito
nivṛtta-bhogas tad-apekṣayādadat
punaś ca bhūyāsam ahaṁ sva-rāḍ iti
pravṛddha-tarṣo na sukhāya kalpate

Synonyma

karoti — koná; karmāṇi — povinnosti; tapaḥ — v askezi; su-niṣṭhitaḥ — velmi pevný; nivṛtta — vyhýbající se; bhogaḥ — smyslovému požitku; tat — s tím (postavením, které již má); apekṣayā — ve srovnání; adadat — přijímající; punaḥ — dále; ca — a; bhūyāsam — vĕtší; aham — já; sva-rāṭ — svrchovaný vládce; iti — takto uvažující; pravṛddha — nezkrotné; tarṣaḥ — jehož touhy; na — ne; sukhāya — štĕstí; kalpate — může dosáhnout.

Překlad

Král, který touží po ještĕ vĕtší moci než již má, přesnĕ koná své povinnosti, pečlivĕ provádí askezi a zříká se smyslového požitku. Ten, jehož touhy jsou však tak nezkrotné, že si myslí „jsem nezávislý a svrchovaný“, nemůže dosáhnout štĕstí.