Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.50.35-36

Verš

mukundo ’py akṣata-balo
nistīrṇāri-balārṇavaḥ
vikīryamāṇaḥ kusumais
trīdaśair anumoditaḥ
māthurair upasaṅgamya
vijvarair muditātmabhiḥ
upagīyamāna-vijayaḥ
sūta-māgadha-vandibhiḥ

Synonyma

mukundaḥ — Pán Kṛṣṇa; api — a; akṣata — nenarušená; balaḥ — Jeho vojenská síla; nistīrṇa — poté, co překonal; ari — svého nepřítele; bala — vojsk; arṇavaḥ — oceán; vikīryamāṇaḥ — zasypán; kusumaiḥ — kvĕty; tridaśaiḥ — od polobohů; anumoditaḥ — pochválený; māthuraiḥ — lidí z Mathury; upasaṅgamya — kteří se s Ním setkali; vijvaraiḥ — kteří byli zbaveni své horečky; mudita-ātmabhiḥ — kteří se velice radovali; upagīyamāna — opĕvované; vijayaḥ — Jeho vítĕzství; sūta — purāṇskými bardy; māgadha — chvalořečníky; vandibhiḥ — a heroldy.

Překlad

Pán Mukunda překonal oceán vojsk nepřítele se svou vlastní vojenskou silou zcela nedotčenou. Přijal blahopřání od obyvatel nebes, kteří Ho zasypali kvĕtinami. Lidé z Mathury, zbaveni horečnaté úzkosti a naplnĕni radostí, se s Ním přišli setkat, zatímco profesionální bardi, heroldi a chvalořečníci opĕvovali Jeho vítĕzství.