Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.48.3

Verš

gṛhaṁ tam āyāntam avekṣya sāsanāt
sadyaḥ samutthāya hi jāta-sambhramā
yathopasaṅgamya sakhībhir acyutaṁ
sabhājayām āsa sad-āsanādibhiḥ

Synonyma

gṛham — do jejího domu; tam — Ho; āyāntam — jenž dorazil; avekṣya — když vidĕla; — ona; āsanāt — ze svého sedátka; sadyaḥ — náhle; samutthāya — poté, co vstala; hi — vskutku; jāta-sambhramā — ve spĕchu; yathā — jak se patří; upasaṇgamya — když přistoupila; sakhībhiḥ — se svými společnicemi; acyutam — Pána Kṛṣṇu; sabhājayām āsa — uctivĕ přivítala; sat-āsana — luxusním křeslem; ādibhiḥ — a tak dále.

Překlad

Když Trivakrā vidĕla, že dorazil do jejího domu, ihned spĕšnĕ vstala ze svého sedátka. Půvabnĕ k Pánu Acyutovi přistoupila i se svými přítelkynĕmi a uctivĕ Ho přivítala nabídnutím přepychového křesla a dalších předmĕtů k uctívání.