Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.48.27

Verš

diṣṭyā janārdana bhavān iha naḥ pratīto
yogeśvarair api durāpa-gatiḥ sureśaiḥ
chindhy āśu naḥ suta-kalatra-dhanāpta-geha-
dehādi-moha-raśanāṁ bhavadīya-māyām

Synonyma

diṣṭyā — díky štĕstí; janārdana — ó Kṛṣṇo; bhavān — Ty; iha — zde; naḥ — námi; pratītaḥ — viditelný; yoga-īśvaraiḥ — mistry mystické yogy; api — dokonce; durāpa-gatiḥ — obtížnĕ dosažitelný cíl; sura-īśaiḥ — a vládci polobohů; chindhi — prosím přetni; āśu — rychle; naḥ — naše; suta — k dĕtem; kalatra — manželce; dhana — bohatství; āpta — hodnotným přátelům; geha — domovu; deha — tĕlu; ādi — a tak dále; moha — iluze; raśanām — provazy; bhavadīya — Tvé vlastní; māyām — klamné hmotné energie.

Překlad

Je naším velkým štĕstím, Janārdano, že Tĕ nyní vidíme, neboť i mistři yogy a nejpřednĕjší polobozi dosáhnou tohoto cíle pouze s velkými potížemi. Prosím přetni rychle provazy naší iluzorní připoutanosti k dĕtem, manželce, bohatství, vlivným přátelům, domovu a tĕlu. Veškerá tato připoutanost je pouze výsledkem působení Tvé klamné hmotné energie.