Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.48.23

Verš

tvayodito ’yaṁ jagato hitāya
yadā yadā veda-pathaḥ purāṇaḥ
bādhyeta pāṣaṇḍa-pathair asadbhis
tadā bhavān sattva-guṇaṁ bibharti

Synonyma

tvayā — Tebou; uditaḥ — vyslovena; ayam — tato; jagataḥ — vesmíru; hitāya — ve prospĕch; yadā yadā — kdykoliv; veda — védských písem; pathaḥ — cesta (náboženství); purāṇaḥ — starodávná; bādhyeta — je zatarasena; pāṣaṇḍa — ateismu; pathaiḥ — tĕmi, kdo následují cestu; asadbhiḥ — lotry; tadā — tehdy; bhavān — Ty; sattva-guṇam — čistou kvalita dobra; bibharti — přijímáš.

Překlad

Ty jsi původnĕ vyslovil starodávnou náboženskou cestu Véd ve prospĕch celého vesmíru. Kdykoliv tuto cestu přehradí lotři následující cestu ateismu, přijmeš jednu ze svých inkarnací, jež jsou všechny na úrovni transcendentální kvality dobra.