Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.48.20

Verš

yathā hi bhūteṣu carācareṣu
mahy-ādayo yoniṣu bhānti nānā
evaṁ bhavān kevala ātma-yoniṣv
ātmātma-tantro bahudhā vibhāti

Synonyma

yathā — jako; hi — vskutku; bhūteṣu — mezi projevenými bytostmi; cara — pohyblivými; acareṣu — a nehybnými; mahī-ādayaḥ — zemĕ a tak dále (základní prvky stvoření); yoniṣu — v životních druzích; bhānti — projevují se; nānā — různĕ; evam — tak; bhavān — Ty; kevalaḥ — jeden jediný; ātma — Ty sám; yoniṣu — v tĕch, jejichž zdroj; ātmā — Nejvyšší Duše; ātma-tantraḥ — samostatná; bahudhā — mnohotvárný; vibhāti — zjevuješ se.

Překlad

Tak jako se základní prvky  –  zemĕ a tak dále  –  projevují v hojné rozmanitosti mezi všemi pohyblivými a nehybnými životními druhy, projevuješ se Ty, jediná nezávislá Nejvyšší Duše, jako mnohotvárný mezi rozmanitými objekty svého stvoření.