Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.47.69

Verš

kṛṣṇāya praṇipatyāha
bhakty-udrekaṁ vrajaukasām
vasudevāya rāmāya
rājñe copāyanāny adāt

Synonyma

kṛṣṇāya — Pánu Kṛṣṇovi; praṇipatya — poté, co padl na zem, aby se poklonil; āha — řekl; bhakti — čisté oddanosti; udrekam — hojnost; vraja-okasām — obyvatel Vraji; vasudevāya — Vasudevovi; rāmāya — Pánu Balarāmovi; rājñe — králi (Ugrasenovi); ca — a; upāyanāni — vĕci získané darem; adāt — předal.

Překlad

Poté, co Uddhava padl na zem, aby se poklonil, popsal Pánu Kṛṣṇovi nesmírnou oddanost obyvatel Vraji. Popsal ji také Vasudevovi, Pánu Balarāmovi a králi Ugrasenovi a předal jim vazalské dary, které přivezl.

Význam

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy ke čtyřicáté sedmé kapitole desátého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané „Píseň pro čmeláka.“