Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.47.36

Verš

mayy āveśya manaḥ kṛtsnaṁ
vimuktāśeṣa-vṛtti yat
anusmarantyo māṁ nityam
acirān mām upaiṣyatha

Synonyma

mayi — do Mĕ; āveśya — hroužící; manaḥ — svou mysl; kṛtsnam — celou; vimukta — poté, co jste se vzdaly; aśeṣa — všech; vṛtti — jejích (hmotných) činností; yat — protože; anusmarantyaḥ — vzpomínající; mām — na Mĕ; nityam — neustále; acirāt — brzy; mām — Mĕ; upaiṣyatha — získáte.

Překlad

Protože jsou vaše mysli naprosto pohroužené do Mĕ a nevĕnují se ničemu jinému, stále na Mĕ vzpomínáte, a tak Mĕ budete mít velmi brzy opĕt mezi sebou.