Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.47.35

Verš

yathā dūra-care preṣṭhe
mana āviśya vartate
strīṇāṁ ca na tathā cetaḥ
sannikṛṣṭe ’kṣi-gocare

Synonyma

yathā — jako; dūra-care — nacházející se daleko; preṣṭhe — milenec; manaḥ — mysli; āviśya — stávající se pohrouženými; vartate — zůstávají; strīṇām — žen; ca — a; na — ne; tathā — tak; cetaḥ — jejich mysli; sannikṛṣṭe — když je nablízku; akṣi-gocare — přítomný před jejich očima.

Překlad

Když je milenec od ženy daleko, ona na nĕho myslí víc, než když je s ní.

Význam

Podle Śrīly Viśvanātha Cakravartīho platí totéž o mužích, kteří se také víc pohrouží do myšlenek na milovanou ženu, když je daleko, než když ji mají před očima.