Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.47.34

Verš

yat tv ahaṁ bhavatīnāṁ vai
dūre varte priyo dṛśām
manasaḥ sannikarṣārthaṁ
mad-anudhyāna-kāmyayā

Synonyma

yat — skutečnost, že; tu — však; aham — Já; bhavatīnām — od vás; vai — vskutku; dūre — daleko; varte — nacházím se; priyaḥ — jenž jsem drahý; dṛśām — očím; manasaḥ — mysli; sannikarṣa — připoutanosti; artham — kvůli; mat — o Mnĕ; anudhyāna — pro vaši meditaci; kāmyayā — z Mé touhy.

Překlad

Skutečný důvod, proč jsem Já, milovaný předmĕt vašeho zraku, zůstal od vás daleko, však je, že jsem chtĕl posílit vaši meditaci o Mnĕ a tak přitáhnout vaše mysli blíž k sobĕ.

Význam

Nĕkdy to, co je blízké našim očím, je vzdálené našemu srdci a mysli, a naopak nepřítomnost posiluje lásku, která v srdci je. Ačkoliv se Pán Kṛṣṇa zdánlivĕ od gopī velmi vzdálil, na duchovní úrovni je přivádĕl k sobĕ blíž.