Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.47.28

Verš

śrūyatāṁ priya-sandeśo
bhavatīnāṁ sukhāvahaḥ
yam ādāyāgato bhadrā
ahaṁ bhartū rahas-karaḥ

Synonyma

śrūyatām — prosím vyslechnĕte si; priya — od svého milovaného; sandeśaḥ — zprávu; bhavatīnām — vám; sukha — štĕstí; āvahaḥ — přinášející; yam — kterou; ādāya — nesoucí; āgataḥ — přišel jsem; bhadrāḥ — ctnostné ženy; aham — já; bhartuḥ — svého pána; rahaḥ — důvĕrných povinností; karaḥ — vykonavatel.

Překlad

Mé ctnostné ženy, nyní si prosím vyslechnĕte zprávu od vašeho milého, kterou jsem vám já, důvĕrný služebník svého pána, přinesl.