Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.47.16

Verš

visṛja śirasi pādaṁ vedmy ahaṁ cātu-kārair
anunaya-viduṣas te ’bhyetya dautyair mukundāt
sva-kṛta iha viṣṛṣṭāpatya-paty-anya-lokā
vyasṛjad akṛta-cetāḥ kiṁ nu sandheyam asmin

Synonyma

visṛja — opusť; śirasi — drženou na tvé hlavĕ; pādam — Mou nohu; vedmi — vím; aham — Já; cāṭu-kāraiḥ — pomocí lichotivých slov; anunaya — v umĕní usmíření; viduṣaḥ — jenž jsi mistrem; te — tebe; abhyetya — když ses naučil; dautyaiḥ — jednáním jako posel; mukundāt — od Kṛṣṇy; sva — pro svůj vlastní; kṛte — zámĕr; iha — v tomto životĕ; visṛṣṭa — jež opustily; apatya — dĕti; patī — manžely; anya-lokāḥ — a všechny ostatní; vyasṛjat — opustil; akṛta-cetāḥ — nevdĕčný; kim nu — proč potom; sandheyam — mĕla bych se usmířit; asmin — s Ním.

Překlad

Dej svou hlavu pryč z Mých nohou! Já vím, co dĕláš. Dobře ses naučil diplomacii od Mukundy a teď přicházíš jako Jeho posel s lichotivými slovy. On však opustil ty, jež se jen kvůli Nĕmu vzdaly svých dĕtí, manželů a všech ostatních příbuzných. Je jednoduše nevdĕčný. Proč bych se s Ním teď mĕla usmířit?

Význam

Podle Śrīly Viśvanātha Cakravartīho tento verš ilustruje vlastnosti sañjalpy, jak ji popisuje Śrīla Rūpa Gosvāmī v tomto verši své Ujjvala-nīlamaṇi (14.190):

solluṇṭhayā gahanayā
kayāpy ākṣepa-mudrayā
tasyākṛta-jñatādy-uktiḥ
sañjalpaḥ kathito budhaiḥ

„Učenci popisují sañjalpu jako řeč, která s hlubokou ironií a urážlivými gesty kritizuje nevdĕk milence a tak dále.“ Śrīla Viśvanātha Cakravartī poznamenává, že slovo ādi, „a tak dále“, naznačuje vnímání milence jako osoby s tvrdým srdcem, nepřátelským postojem a naprostým nedostatkem lásky.