Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.47.15

Verš

divi bhuvi ca rasāyāṁ kāḥ striyas tad-durāpāḥ
kapaṭa-rucira-hāsa-bhrū-vijṛmbhasya yāḥ syuḥ
caraṇa-raja upāste yasya bhūtir vayaṁ kā
api ca kṛpaṇa-pakṣe hy uttamaḥ-śloka-śabdaḥ

Synonyma

divi — v nebeské oblasti; bhuvi — na Zemi; ca — a; rasāyām — v podzemí; kāḥ — jaké; striyaḥ — ženy; tat — Jím; durāpāḥ — nedosažitelné; kapaṭa — šalebnými; rucira — okouzlujícími; hāsa — s úsmĕvy; bhrū — jehož obočí; vijṛmbhasya — vyklenutí; yāḥ — kdo; syuḥ — stávají se; caraṇa — nohou; rajaḥ — prach; upāste — uctívá; yasya — jehož; bhūtiḥ — bohynĕ štĕstí, manželka Pána Nārāyaṇa; vayam — my; — kdo; api ca — přesto; kṛpaṇa-pakṣe — pro ubohé; hi — vskutku; uttamaḥ-śloka — Nejvyšší Pán, který je oslavován nejvznešenĕjšími modlitbami; śabdaḥ — jméno.

Překlad

Jaké ženy jsou pro Nĕho nedostupné na nebesích, na Zemi či v podzemních končinách? Stačí, když pozvedne obočí, usmĕje se svým šalebným okouzlujícím způsobem, a všechny jsou Jeho. Samotná nejvyšší bohynĕ uctívá prach z Jeho nohou. Jaké je ve srovnání s tím naše postavení? Ti, kdo jsou ubozí, však mohou alespoň pronášet Jeho jméno, Uttamaḥśloka.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī uvádí, že Rādhārāṇina řeč, vyjadřující všechny city zklamané milenky, ukazuje sílu lásky ke Śrī Kṛṣṇovi, jež překonává i lásku bohynĕ štĕstí. Všechny gopī se dokonale hodí ke Śrī Kṛṣṇovi co se týče krásy, povahy a tak dále, ale o Śrīmatī Rādhārāṇī to platí obzvlášť. Rādhārāṇī ve své zoufalém postavení naznačuje Kṛṣṇovi: „Říká se Ti Uttamaḥśloka, protože jsi milostivý k ubohým a pokleslým, ale jedinĕ kdybys byl milostivý i ke Mnĕ, tak by sis toto vznešené jméno opravdu zasloužil.“

Śrīla Viśvanātha Cakravartī dále poukazuje na to, že v tomto verši Śrīmatī Rādhārāṇī vyjadřuje zlobu zrozenou z pýchy, obviňuje Kṛṣṇu, že je podvodník, a kritizuje Jeho chování. Tento verš tedy obsahuje způsob řeči známý jako ujjalpa, který popisuje následující verš z Ujjvala-nīlamaṇi (14.188):

hareḥ kuhakatākhyānaṁ
garva-garbhitayerṣyayā
sāsūyaś ca tad-ākṣepo
dhīrair ujjalpa īryate

„Vyhlášení neupřímné povahy Pána Hariho v náladĕ zloby zrozené z pýchy spolu se žárlivĕ pronesenými urážkami namířenými proti Nĕmu nazývají moudří ujjalpou.