Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.46.37

Verš

na hy asyāsti priyaḥ kaścin
nāpriyo vāsty amāninaḥ
nottamo nādhamo vāpi
sa-mānasyāsamo ’pi vā

Synonyma

na — ne; hi — vskutku; asya — pro Nĕho; asti — je; priyaḥ — drahý; kaścit — kdokoliv; na — ne; apriyaḥ — nikoliv drahý; — nebo; asti — je; amāninaḥ — jenž je prostý touhy po úctĕ; na — ne; uttamaḥ — vyšší; na — ne; adhamaḥ — nižší; — nebo; api — také; samānasya — pro Nĕho, jenž má veškerou úctu k ostatním; āsamaḥ — zcela obyčejný; api — také; — nebo.

Překlad

Nikdo pro Nĕho není zvlášť drahý nebo opovrženíhodný, vyšší nebo nižší, a přesto není k nikomu lhostejný. Je prostý všech tužeb po úctĕ, a přesto prokazuje úctu všem ostatním.