Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.45.9

Verš

tat kṣantum arhathas tāta
mātar nau para-tantrayoḥ
akurvator vāṁ śuśrūṣāṁ
kliṣṭayor durhṛdā bhṛśam

Synonyma

tat — to; kṣantum — prominout; arhathaḥ — můžete laskavĕ; tāta — ó otče; mātaḥ — ó matko; nau — Nám; para-tantrayoḥ — kteří jsme pod vládou jiných; akurvatoḥ — nekonajícím; vām — vaši; śuśrūṣām — službu; kliṣṭayoḥ — trpícím bolestí kvůli; durhṛdā — tomu (Kaṁsovi) s tvrdým srdcem; bhṛśam — velmi.

Překlad

Milý otče a matko, prosím promiňte Nám, že jsme vám nesloužili. Nejsme nezávislí a kvůli krutému Kaṁsovi jsme si velmi zoufali.

Význam

Podle sanskrtské gramatiky se slova para-tantrayoḥ a kliṣṭayoḥ mohou týkat také Vasudevy a Devakī. Ti ve skutečnosti podléhali Prozřetelnosti a byli rozrušení činnostmi Kaṁsy, zatímco Śrī Kṛṣṇa je vždy absolutní Osobnost Božství.