Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.45.8

Verš

tan nāv akalpayoḥ kaṁsān
nityam udvigna-cetasoḥ
mogham ete vyatikrāntā
divasā vām anarcatoḥ

Synonyma

tat — proto; nau — Nás dvou; akalpayoḥ — kteří jsme nedokázali; kaṁsāt — kvůli Kaṁsovi; nityam — neustále; udvigna — rozrušené; cetasoḥ — jejichž mysli; mogham — zbytečnĕ; ete — tyto; vyatikrāntāḥ — strávené; divasāḥ — dny; vām — vám; anarcatoḥ — neprokazujících úctu.

Překlad

Tak jsme všechny tyto dny promarnili, neboť jsme vám nebyli schopní prokazovat patřičnou úctu kvůli tomu, že Naše mysli byly neustále rozrušené strachem z Kaṁsy.

Význam

Pán Kṛṣṇa dále přivádí Vasudevu a Devakī zpátky k jejich bĕžným rodičovským citům vůči Nĕmu a Balarāmovi. Obyčejné dítĕ by se bálo krutého, tyranského krále, jako byl Kaṁsa, a Pán Kṛṣṇa zde hraje roli právĕ takového dítĕte, aby vybudil rodičovskou náklonnost Vasudevy a Devakī.