Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.45.10

Verš

śrī-śuka uvāca
iti māyā-manuṣyasya
harer viśvātmano girā
mohitāv aṅkam āropya
pariṣvajyāpatur mudam

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; iti — takto; māyā — působením své vnitřní matoucí energie; manuṣyasya — Jeho, který vypadá jako človĕk; hareḥ — Pána Śrī Hariho; viśva — vesmíru; ātmanaḥ — Duše; girā — slovy; mohitau — zmatení; aṅkam — na své klíny; āropya — poté, co vysadili; pariṣvajya — když objali; āpatuḥ — oba zažívali; mudam — radost.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Jeho rodiče, takto oklamáni slovy Pána Hariho, Nejvyšší Duše vesmíru, který vlivem své vnitřní matoucí energie vypadal jako človĕk, si Ho radostnĕ vysadili na klín a obejmuli Ho.