Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.45.6

Verš

yas tayor ātmajaḥ kalpa
ātmanā ca dhanena ca
vṛttiṁ na dadyāt taṁ pretya
sva-māṁsaṁ khādayanti hi

Synonyma

yaḥ — který; tayoḥ — jejich; ātma-jaḥ — syn; kalpaḥ — schopný; ātmanā — se svými fyzickými prostředky; ca — a; dhanena — se svým bohatstvím; ca — také; vṛttim — živobytí; na dadyāt — neposkytne; tam — jeho; pretya — po smrti; sva — vlastní; māṁsam — maso; khādayanti — přinutí jíst; hi — vskutku.

Překlad

Syn, který se svými fyzickými prostředky a bohatstvím nepostará o své rodiče, třebaže je toho schopen, je po smrti přinucen jíst své vlastní maso.