Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.45.4

Verš

na labdho daiva-hatayor
vāso nau bhavad-antike
yāṁ bālāḥ pitṛ-geha-sthā
vindante lālitā mudam

Synonyma

na — ne; labdhaḥ — získané; daiva — osudem; hatayoḥ — kteří jsme byli připraveni o; vāsaḥ — obydlí; nau — Námi; bhavat-antike — ve vaší přítomnosti; yām — které; bālāḥ — dĕti; pitṛ — svých rodičů; geha — doma; sthaḥ — setrvávající; vindante — zažívají; lālitāḥ — hýčkané; mudam — štĕstí.

Překlad

Ochuzeni osudem jsme s vámi nemohli žít a užívat si hýčkání a štĕstí, jehož si vĕtšina dĕtí užívá v rodičovském domĕ.

Význam

Zde Pán Kṛṣṇa poukazuje na to, že nejen Jeho rodiče trpĕli v odloučení od Nĕho a Balarāmy, ale oba chlapci také trpĕli v odloučení od svých rodičů.