Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.45.29

Verš

tataś ca labdha-saṁskārau
dvijatvaṁ prāpya su-vratau
gargād yadu-kulācāryād
gāyatraṁ vratam āsthitau

Synonyma

tataḥ — potom; ca — a; labdha — když dostali; saṁskārau — zasvĕcení (Kṛṣṇa a Balarāma); dvijatvam — statut dvojzrozených; prāpya — když nabyli; su-vratau — upřímní ve svých slibech; gargāt — u Gargy Muniho; yadu-kula — yaduovské dynastie; ācāryāt — u duchovního mistra; gāyatram — celibátu; vratam — slib; āsthitau — složili.

Překlad

Když zasvĕcením Pánové, upřímní ve svých slibech, získali statut dvojzrozených, složili další slib celibátu u Gargy Muniho, duchovního mistra Yaduovců.

Význam

Śrīdhara Svāmī i Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura vysvĕtlují výraz gāyatraṁ vratam jako slib brahmacaryi neboli celibátu ve studentském životĕ. Kṛṣṇa a Balarāma hráli úlohu dokonalých studentů na cestĕ seberealizace. V moderním zdegradovaném vĕku se studentský život samozřejmĕ stal divokou, živočišnou zábavou plnou nedovoleného sexu a drog.