Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.45.27

Verš

tebhyo ’dād dakṣiṇā gāvo
rukma-mālāḥ sv-alaṅkṛtāḥ
sv-alaṅkṛtebhyaḥ sampūjya
sa-vatsāḥ kṣauma-mālinīḥ

Synonyma

tebhyaḥ — jim (brāhmaṇům); adāt — dal; dakṣiṇāḥ — dary jako odmĕnu; gāvaḥ — krávy; rukma — zlatými; mālāḥ — s náhrdelníky; su — pĕknĕ; alaṅkṛtāḥ — ozdobenými; su-alaṅkṛtebhyaḥ — dobře ozdobeným (brāhmaṇům); sampūjya — poté, co je uctíval; sa — mající; vatsāḥ — telata; kṣauma — lnĕné; mālinīḥ — nesoucí girlandy.

Překlad

Vasudeva tyto brāhmaṇy uctíval a obdaroval je krásnými šperky a pĕknĕ ozdobenými krávami s telaty. Všechny tyto krávy mĕly zlaté náhrdelníky a girlandy ze lnĕných vláken.