Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.45.13

Verš

āha cāsmān mahā-rāja
prajāś cājñaptum arhasi
yayāti-śāpād yadubhir
nāsitavyaṁ nṛpāsane

Synonyma

āha — On (Pán Kṛṣṇa) řekl; ca — a; asmān — Nám; mahā-rāja — ó velký králi; prajāḥ — svým poddaným; ca — také; ājñaptum arhasi — prosím dávej příkazy; yayāti — dávného krále Yayātiho; śāpāt — kvůli kletbĕ; yadubhiḥ — Yaduovci; na āsitavyam — nemĕli by usednout; nṛpa — královský; āsane — na trůn.

Překlad

Pán mu řekl: Ó mocný králi, jsme tví poddaní, tak Nám prosím dávej příkazy. Vždyť kvůli Yayātiho kletbĕ by přece žádný Yaduovec nemĕl usednout na královský trůn.

Význam

Ugrasena mohl Pánovi říci: „Můj milý Pane, ve skutečnosti bys mĕl na trůnĕ sedĕt Ty.“ Pán Kṛṣṇa taková slova očekával a řekl Ugrasenovi, že kvůli dávné Yayātiho kletbĕ vládci yaduovské dynastie z principu nemohli sedĕt na královském trůnĕ, a proto k tomu Kṛṣṇa a Balarāma nebyli způsobilí. Ugrasena mohl být samozřejmĕ také považován za člena yaduovské dynastie, ale na Pánův pokyn mohl na královský trůn usednout. Závĕrem lze říci, že to vše byly zábavy, kterými se Nejvyšší Pán tĕšil, když hrál úlohu lidské bytosti.