Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.45.11

Verš

siñcantāv aśru-dhārābhiḥ
sneha-pāśena cāvṛtau
na kiñcid ūcatū rājan
bāṣpa-kaṇṭhau vimohitau

Synonyma

siñcantau — kropící; aśru — slz; dhārābhiḥ — sprškami; sneha — náklonnosti; pāśena — provazem; ca — a; āvṛtau — spoutaní; na — ne; kiñcit — cokoliv; ūcatuḥ — řekli; rājan — ó králi (Parīkṣite); bāṣpa — (plná) slz; kaṇṭhau — jejichž hrdla; vimohitau — dojatí.

Překlad

Pánovi rodiče, spoutaní provazem náklonnosti, kropili Pána záplavou slz a nedokázali ze sebe vypravit ani slovo. Byli dojatí, ó králi, a jejich hrdla se zalykala slzami.