Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.44.7

Verš

mahān ayaṁ batādharma
eṣāṁ rāja-sabhā-sadām
ye balābalavad yuddhaṁ
rājño ’nvicchanti paśyataḥ

Synonyma

mahān — velký; ayam — tento; bata — bĕda; adharmaḥ — bezbožný čin; eṣām — tĕch; rāja-sabhā — v královĕ shromáždĕní; sadām — osob přítomných; ye — které; bala-abala-vat — mezi silnými a slabými; yuddham — zápas; rājñaḥ — zatímco král; anvicchanti — také si přejí; paśyataḥ — přihlíží.

Překlad

(Ženy říkaly:) Bĕda, jak bezbožný čin páchají členové tohoto královského shromáždĕní! I král přihlíží tomuto zápasu mezi silnými a slabými, a oni si jej také přejí vidĕt.

Význam

Ženy vyjadřují myšlenku, že i když král z nĕjakého důvodu chce vidĕt tak nečestný zápas, proč by si jej mĕli přát vidĕt i úctyhodní členové obecenstva? To jsou přirozené pocity. I dnes, když na veřejném místĕ vidíme rvačku mezi nĕjakou silnou, mohutnou osobou a nĕkým slabším a menším, probudí to v nás rozhořčení. Zvláštĕ soucitné ženy se cítí dotčené a zlobí se nad takovým nečestným násilím.