Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.44.47

Verš

anāgasāṁ tvaṁ bhūtānāṁ
kṛtavān droham ulbaṇam
tenemāṁ bho daśāṁ nīto
bhūta-dhruk ko labheta śam

Synonyma

anāgasām — bezhříšným; tvam — ty; bhūtānām — vůči tvorům; kṛtavān — páchal jsi; droham — násilí; ulbaṇam — hrozné; tena — kvůli tomu; imām — do tohoto; bho — ó drahý; daśām — stavu; nītaḥ — přiveden; bhūta — živým bytostem; dhruk — ubližující; kaḥ — kdo; labheta — může dosáhnout; śam — štĕstí.

Překlad

Ó drahý, do tohoto stavu ses dostal kvůli hroznému násilí, kterého ses dopouštĕl vůči nevinným tvorům. Jak může ten, kdo ubližuje druhým, získat štĕstí?

Význam

Poté, co ženy daly najevo svůj citový žal, nyní vyslovují praktickou moudrost. Začínají vidĕt vĕci v pravém svĕtle, protože jejich mysli byly očištĕny mukami z nedávných událostí a také společností Pána Kṛṣṇy.