Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.44.21

Verš

sa śyena-vega utpatya
muṣṭī-kṛtya karāv ubhau
bhagavantaṁ vāsudevaṁ
kruddho vakṣasy abādhata

Synonyma

saḥ — on, Cāṇūra; śyena — sokola; vegaḥ — rychlostí; utpatya — poté, co se na Nĕho vrhl; muṣṭī — v pĕsti; kṛtya — poté, co zatnul; karau — ruce; ubhau — obĕ; bhagavantam — Nejvyššího Pána; vāsudevam — Kṛṣṇu; kruddhaḥ — rozzuřený; vakṣasi — do hrudi; abādhata — udeřil.

Překlad

Rozzuřený Cāṇūra napadl Pána Vāsudevu rychlostí sokola a obĕma pĕstmi Ho udeřil do hrudi.

Význam

Cāṇūra si zjevnĕ uvĕdomil, že prohrává, a tak se rozzuřil a podnikl poslední pokus Pána Kṛṣṇu porazit. Démonovi rozhodnĕ nechybĕl bojový duch, ale pokud doufal ve vítĕzství, byl zkrátka na nevhodném místĕ v nevhodnou dobu s nevhodnou osobou.