Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.44.12

Verš

kiṁ na paśyata rāmasya
mukham ātāmra-locanam
muṣṭikaṁ prati sāmarṣaṁ
hāsa-saṁrambha-śobhitam

Synonyma

kim — proč; na paśyata — nevidíte; rāmasya — Pána Balarāmy; mukham — tvář; ātāmra — jako mĕď; locanam — s očima; muṣṭikam — Muṣṭikovi; prati — vůči; sa-amarṣam — s hnĕvem; hāsa — Jeho smíchem; saṁrambha — a Jeho zaujetím; śobhitam — zkrášlenou.

Překlad

Nevidíte snad tvář Pána Balarāmy s očima, kterým hnĕv vůči Muṣṭikovi dodal barvu mĕdi, a zkrášlenou Jeho smíchem a zaujetím v boji?