Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.43.7

Verš

saṅkruddhas tam acakṣāṇo
ghrāṇa-dṛṣṭiḥ sa keśavam
parāmṛśat puṣkareṇa
sa prasahya vinirgataḥ

Synonyma

saṅkruddhaḥ — zuřící; tam — Jeho; acakṣāṇaḥ — nevidící; ghrāṇa — čich; dṛṣṭiḥ — jehož zrak; saḥ — on, slon; keśavam — Pána Keśavu; parāmṛśat — lapil; puṣkareṇa — koncem chobotu; saḥ — On, Kṛṣṇa; prasahya — silou; vinirgataḥ — vyprostil se.

Překlad

Kuvalayāpīḍa, zuřící kvůli tomu, že Pána Keśavu nevidí, Ho vyhledal čichem. Znovu Pána lapil koncem chobotu, ale Pán se silou vyprostil.

Význam

Pán Kṛṣṇa slonovi dovolil Ho chytit, aby zvíře povzbudil k dalšímu boji. Jakmile díky tomu Kuvalayāpīḍa zpyšnĕl, Pán Kṛṣṇa znovu zmařil jeho zámĕr svou vyšší mocí.