Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.43.5

Verš

evaṁ nirbhartsito ’mbaṣṭhaḥ
kupitaḥ kopitaṁ gajam
codayām āsa kṛṣṇāya
kālāntaka-yamopamam

Synonyma

evam — takto; nirbhartsitaḥ — jemuž bylo vyhrožováno; ambaṣṭhaḥ — vodič slona; kupitaḥ — rozlícený; kopitam — rozzuřeného; gajam — slona; codayām āsa — pobídl; kṛṣṇāya — proti Kṛṣṇovi; kāla — časem; antaka — smrtí; yama — a Yamarājem; upamam — srovnatelný s.

Překlad

Tato výhrůžka vodiče slona rozlítila. Pobídl svého zuřivého slona, který vypadal, že se vyrovná času, smrti i Yamarājovi, aby Pána Kṛṣṇu napadl.