Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.43.4

Verš

ambaṣṭhāmbaṣṭha mārgaṁ nau
dehy apakrama mā ciram
no cet sa-kuñjaraṁ tvādya
nayāmi yama-sādanam

Synonyma

ambaṣṭha ambaṣṭha — ó vodiči slona, vodiči slona; mārgam — cestu; nau — Nám; dehi — dej; apakrama — uhni; ma ciram — bez otálení; na u cet — pokud ne; sa-kuñjaram — spolu s tvým slonem; tva — tebe; adya — dnes; nayāmi — pošlu; yama — pána smrti; sādanam — do sídla.

Překlad

(Pán Kṛṣṇa řekl:) Ó vodiči, vodiči, okamžitĕ uhni a nech Nás projít! Jinak ještĕ dnes pošlu tebe i tvého slona do sídla Yamarāje!