Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.43.38

Verš

bālā vayaṁ tulya-balaiḥ
krīḍiṣyāmo yathocitam
bhaven niyuddhaṁ mādharmaḥ
spṛśen malla-sabhā-sadaḥ

Synonyma

bālāḥ — mladí chlapci; vayam — My; tulya — rovnocenná; balaiḥ — s tĕmi, jejichž síla; krīḍiṣyāmaḥ — budeme hrát; yathā ucitam — správným způsobem; bhavet — mĕl by probĕhnout; niyuddham — zápas; — ne; adharmaḥ — bezbožnost; spṛśet — mĕla by se dotknout; malla-sabhā — shromáždĕní v zápasnické arénĕ; sadaḥ — členů.

Překlad

Jsme jen mladí chlapci a mĕli bychom se utkat s nĕkým, kdo má stejnou sílu. Zápas musí probĕhnout správnĕ, aby vážené členy obecenstva neposkvrnila bezbožnost.