Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.43.37

Verš

prajā bhoja-pater asya
vayaṁ cāpi vane-carāḥ
karavāma priyaṁ nityaṁ
tan naḥ param anugrahaḥ

Synonyma

prajāḥ — poddaní; bhoja-pateḥ — krále Bhojů; asya — jeho; vayam — My; ca — také; api — i když; vane-carāḥ — toulající se lesem; karavāma — musíme učinit; priyam — jeho potĕšení; nityam — vždy; tat — to; naḥ — pro Nás; param — nejvĕtší; anugrahaḥ — prospĕch.

Překlad

(Pán Kṛṣṇa řekl:) Ačkoliv jsme obyvatelé lesa, jsme také poddaní krále Bhojů. Musíme uspokojit jeho touhy, neboť takové chování Nám zajistí ten nejvĕtší prospĕch.