Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.43.21-22

Verš

pibanta iva cakṣurbhyāṁ
lihanta iva jihvayā
jighranta iva nāsābhyāṁ
śliṣyanta iva bāhubhiḥ
ūcuḥ parasparaṁ te vai
yathā-dṛṣṭaṁ yathā-śrutam
tad-rūpa-guṇa-mādhurya-
prāgalbhya-smāritā iva

Synonyma

pibantaḥ — pijící; iva — jako by; cakṣurbhyām — očima; lihantaḥ — lízající; iva — jako by; jihvayā — jazyky; jighrantaḥ — čichající; iva — jako by; nāsābhyām — nosními dírkami; sliṣyantaḥ — objímající; iva — jako by; bāhubhiḥ — pažemi; ūcuḥ — mluvili; parasparam — mezi sebou; te — oni; vai — vskutku; yathā — jako by; dṛṣṭam — vidĕli; yathā — jako by; śrutam — slyšeli; tat — Jejich; rūpa — krása; guṇa — vlastnosti; mādhurya — šarm; prāgalbhya — a odvaha; smāritāḥ — jimž byly připomenuty; iva — jako by.

Překlad

Lidé z obecenstva jako by pili Kṛṣṇu a Balarāmu očima, lízali Je svými jazyky, čichali k Nim svými nosními dírkami a objímali Je svými pažemi. Připomnĕla se jim krása, charakter, šarm a odvaha Pánů a začali si tyto rysy navzájem popisovat podle toho, co vidĕli a slyšeli.

Význam

Ti, kdo se shromáždili v Mathuře na zápasnický festival, přirozenĕ slyšeli nejnovĕjší zprávy o dobrodružstvích Kṛṣṇy a Balarāmy ve mĕstĕ  –  jak Pánové zlomili obĕtní luk, přemohli policii a zabili slona Kuvalayāpīḍu. A nyní, když lidé vidĕli Kṛṣṇu a Balarāmu vstupovat do arény, jejich nejodvážnĕjší očekávání se potvrdila. Kṛṣṇa je ztĕlesnĕní veškeré krásy, slávy a majestátu, a proto ti, kdo se shromáždili v zápasnické arénĕ, byli plnĕ uspokojeni oslavováním toho, co o Nĕm slyšeli a nyní i vidĕli.