Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.43.18

Verš

hataṁ kuvalayāpīḍaṁ
dṛṣṭvā tāv api durjayau
kaṁso manasy api tadā
bhṛśam udvivije nṛpa

Synonyma

hatam — zabitého; kuvalayāpīḍam — slona Kuvalayāpīḍu; dṛṣṭvā — když vidĕl; tau — Oni dva, Kṛṣṇa a Balarāma; api — a; durjayau — neporazitelní; kaṁsaḥ — král Kaṁsa; manasi — v mysli; api — vskutku; tadā — tehdy; bhṛśam — nesmírnĕ; udvivije — zneklidnĕl; nṛpa — ó králi (Parīkṣite).

Překlad

Když Kaṁsa vidĕl, že Kuvalayāpīḍa je mrtvý a oba bratři jsou neporazitelní, přemohla ho úzkost, ó králi.