Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.42.35

Verš

kaṁsaḥ parivṛto ’mātyai
rāja-mañca upāviśat
maṇḍaleśvara-madhya-stho
hṛdayena vidūyatā

Synonyma

kaṁsaḥ — Kaṁsa; parivṛtaḥ — obklopený; amātyaiḥ — svými ministry; rāja-mañce — na královské pódium; upāviśati — usedl; maṇḍala-īśvara — druhořadých vládců různých krajů; madhya — uprostřed; sthaḥ — nacházející se; hṛdayena — se srdcem; vidūyatā — rozechvĕlým.

Překlad

Kaṁsa usedl na královské pódium obklopený svými ministry. I když však sedĕl uprostřed svých různých provinčních panovníků, jeho srdce se třáslo.