Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.42.3

Verš

sairandhry uvāca
dāsy asmy ahaṁ sundara kaṁsa-sammatā
trivakra-nāmā hy anulepa-karmaṇi
mad-bhāvitaṁ bhoja-pater ati-priyaṁ
vinā yuvāṁ ko ’nyatamas tad arhati

Synonyma

sairandhrī uvāca — služebná řekla; dāsī — služka; asmi — jsem; aham — já; sundara — ó sličný; kaṁsa — Kaṁsou; sammatā — vážená; trivakra-nāmā — známá jako Trivakrā („prohnutá ve třech místech“); hi — vskutku; anulepa — s mastmi; karmaṇi — pro mou práci; mat — mnou; bhāvitam — připravené; bhoja-pateḥ — vládci Bhojů; ati-priyam — velmi drahé; vinā — kromĕ; yuvām — Vás dvou; kaḥ — kdo; anyatamaḥ — jiný; tat — to; arhati — zaslouží si.

Překlad

Služebná odpovĕdĕla: Ó sličný mladíku, já jsem služka krále Kaṁsy, který si mĕ velmi váží kvůli mastem, jež vyrábím. Mé jméno je Trivakrā. Kdo jiný než Vy dva si zaslouží mé masti, které má vládce Bhojů tak rád?

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī vysvĕtluje, že Trivakrā, která je také známá jako Kubjā, použila oslovení v jednotném čísle sundara, „ó sličný“, aby naznačila, že cítí milostnou touhu pouze vůči Kṛṣṇovi, a duální formu yuvām, „pro Vás dva“, aby se pokusila svůj milostný cit skrýt. Jméno hrbaté dívky, Trivakrā, vyjadřuje, že její tĕlo bylo prohnuté v místĕ krku, hrudi a pasu.