Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.42.14

Verš

tad-darśana-smara-kṣobhād
ātmānaṁ nāvidan striyaḥ
visrasta-vāsaḥ-kavara
valayā lekhya-mūrtayaḥ

Synonyma

tat — Jeho; darśana — na základĕ spatření; smara — vlivem Amora; kṣobhāt — kvůli svému vzrušení; ātmānam — samy; na avidan — nedokázaly rozlišit; striyaḥ — ženy; visrasta — neupravené; vāsaḥ — jejich šaty; kavara — kadeře jejich vlasů; valayāḥ — a jejich náramky; lekhya — (jakoby) nakreslené; mūrtayaḥ — jejich podoby.

Překlad

Pohled na Kṛṣṇu probudil v srdcích mĕstských žen Amora. Takto vzrušené se úplnĕ zapomnĕly, jejich šaty, copy a náramky byly neupravené a ony stály nehnutĕ jako postavy na obraze.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī uvádí, že ženy z Mathury byly tĕmi nejpokročilejšími oddanými ve mĕstĕ, jelikož při spatření Kṛṣṇy okamžitĕ zažívaly příznaky milostného zalíbení. Deset projevů působení Amora je popsáno takto: cakṣū-rāgaḥ prathamaṁ cittāsaṅgas tato 'tha saṅkalpaḥ nidrā-cchedas tanutā viṣaya-nivṛttis trapā-nasaḥ unmādo mūrcchā mṛtir ity etāḥ smara-daśā daśaiva syuḥ. „Nejprve přichází zalíbení vyjádřené očima, potom silná připoutanost v mysli, potom odhodlání, ztráta spánku, vyhublost, nezájem o vnĕjší vĕci, nestoudnost, šílenství, mrákoty a smrt. Toto je deset stupňů Amorova vlivu.“

Śrīla Viśvanātha Cakravartī také poukazuje na to, že oddaní s čistou láskou k Bohu obvykle neprojevují příznak smrti, neboť ten je ve vztahu ke Kṛṣṇovi nepříznivý. Projevují však ostatních devĕt příznaků, které vrcholí mrákotami v extázi.