Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.40.9

Verš

sarva eva yajanti tvāṁ
sarva-deva-mayeśvaram
ye ’py anya-devatā-bhaktā
yady apy anya-dhiyaḥ prabho

Synonyma

sarve — všichni; eva — vskutku; yajanti — uctívají; tvam — Tebe; sarva-deva — všechny polobohy; maya — ó Ty, který zahrnuješ; īśvaram — Nejvyššího Pána; ye — oni; api — dokonce; anya — jiných; devatā — božstev; bhaktāḥ — oddaní; yadi api — ačkoliv; anya — obrácená jinam; dhiyaḥ — jejich pozornost; prabho — ó vládce.

Překlad

Všichni tito lidé, můj Pane, dokonce i ti, kdo od Tebe odvrátili pozornost a uctívají jiná božstva, však ve skutečnosti uctívají pouze Tebe, ó ztĕlesnĕní všech polobohů.

Význam

Zde je vyjádřena myšlenka, že i ti, kdo uctívají polobohy, nepřímo uctívají Nejvyššího Pána Viṣṇua. Porozumĕní tĕchto uctívačů je však nedokonalé.