Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.4.6

Verš

nanv ahaṁ te hy avarajā
dīnā hata-sutā prabho
dātum arhasi mandāyā
aṅgemāṁ caramāṁ prajām

Synonyma

nanu — avšak; aham — já jsem; te — tvoje; hi — jistě; avarajā — mladší sestra; dīnā — nebohá; hata-sutā — připravená o všechny děti; prabho — ó můj pane; dātum arhasi — měl bys dát (nějaký dar); mandāyāḥ — mně, která jsem tak nešťastná; aṅga — můj milý bratře; imām — toto; caramām — poslední; prajām — dítě.

Překlad

“Můj pane, ó můj bratře, jsem velice nešťastná, neboť jsem přišla o všechny své děti, ale jsem stále ještě tvoje mladší sestra, a proto by bylo vhodné, abys mi toto poslední dítě daroval.”