Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.39.38

Verš

bhagavān api samprāpto
rāmākrūra-yuto nṛpa
rathena vāyu-vegena
kālindīm agha-nāśinīm

Synonyma

bhagavān — Nejvyšší Pán; api — a; samprāptaḥ — přijel; rāma-akrūra-yutaḥ — s Balarāmou a Akrūrou; nṛpa — ó králi (Parīkṣite); rathena — kočárem; vāyu — jako vítr; vegena — rychlým; kālindīm — k řece Kālindī (Yamunĕ); agha — hříchy; nāśinīm — která ničí.

Překlad

Můj milý králi, Nejvyšší Pán Kṛṣṇa jel v kočáře s Pánem Balarāmou a Akrūrou rychle jako vítr, až přijel k řece Kālindī, která ničí všechny hříchy.

Význam

Śrīla Jīva Gosvāmī komentuje, že Pán Kṛṣṇa potají naříkal nad svým odloučením od gopī. Tyto Pánovy transcendentální pocity náleží k Jeho svrchované energii blaženosti.