Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.39.23

Verš

sukhaṁ prabhātā rajanīyam āśiṣaḥ
satyā babhūvuḥ pura-yoṣitāṁ dhruvam
yāḥ saṁpraviṣṭasya mukhaṁ vrajas-pateḥ
pāsyanty apāṅgotkalita-smitāsavam

Synonyma

sukham — štastný; prabhātā — jejíž úsvit; rajanī — noc; iyam — tato; āśiṣaḥ — nadĕje; satyāḥ — skutečnými; babhūvuḥ — staly se; pura — mĕstských; yoṣitām — žen; dhruvam — jistĕ; yāḥ — které; saṁpraviṣṭasya — Jeho, jenž vstoupil (do Mathury); mukham — tvář; vrajaḥ-pateḥ — vládce Vraji; pāsyanti — budou pít; apāṅga — na koutcích Jeho očí; utkalita — rozšířený; smita — úsmĕv; āsavam — nektar.

Překlad

Úsvit po této noci bude jistĕ příznivý pro ženy z Mathury. Všechny nadĕje se jim teď splní, neboť až Pán Vraji vstoupí do jejich mĕsta, budou moci pít z Jeho tváře nektar úsmĕvu vycházejícího z koutků Jeho očí.